Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

Anenský vrch

Datum zveřejnění: 2. 2. 2016

Vrch (991 m) s dalekými rozhledy v hlavním hřebenu Orlických hor při cestě Aloise Jiráska (vrcholová odbočka cca 0,5 km). Až do roku 1937 zde stávala kaple sv. Anny. Byla postavena v roce 1766 hajným Johanem Kastnerem z Horní Rokytnice. Podle pověsti byl jednou nucen strávit noc v lese v blízkosti vrchu, kde vyslechl tři muže, kteří chtěli přepadnout jeho hájovnu. Z vděčnosti, že se na to mohl připravit, slíbil sv. Anně vybudovat na onom místě kapli. I stalo se…. Tato kaple pak byla v roce 1820 přestavěna. Rekonstrukci nechala provést hraběnka Johanna von Nostitz-Rieneck. Místo okolo kaple bylo vykáceno. Další přestavby se kaple dočkala v roce 1856. Mecenášem byla tentokrát Ernestina von Nostitz-Rieneck, po které se vrch začal nazývat Ernestinenberg, počeštěně Arnoštka. Vedle kaple byl postaven kamenný kříž a socha sv. Marie. Později přibyly ještě litinové pláty k ochraně stěn před nepřízní počasí.V této podobě se dochovala do dnešních dnů, ne už však na Anenském vrchu, ale asi o 2 km dále na okraji osady Hadinec (dnes na území rezervace Černý důl). Do této osady byla rozebraná přenesena v roce 1937 v souvislosti s výstavbou linie opevnění, která Anenský vrch překračuje objekty R – 84 Arnošt a R – 85 Anna.

Galerie