Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

Komáří vrch

Datum zveřejnění: 4. 2. 2016

Komáří vrch – přírodní rezervace ve výšce 992 m v hřebenové části Orl. hor. Je budována migmatity a ortorulami. Spolu s okolním porostem je chráněným územím od roku 1973 o rozloze 16,38 ha. Jádro rezervace tvoří zakrslá horská bučina se smrkem, jeřábem, jedlí a subalpínská smrčina. Na Jiráskově horské cestě je to jedno z mála míst s původním bukovým porostem. V dosti chudém bylinném patře nalezneme především druhy acidofilních horských bučin. Rostou zde např. borůvka černá, metlička křivolaká, bika chlupatá, věsenka nachová, podbělice alpská ad. Z chráněných rostlin se zde vyskytuje žebrovice různolistá a plavuník zploštělý, který však nebyl v posledních letech potvrzen. Pod Komářím vrchem (dříve Mückenberg) vede přes sedlo Mezivrší horská silnička z Říček do Černé vody. V letní sezóně o víkendech na Mezivrší zajíždí turistický cyklobus směřující do Orlického Záhoří. V blízkosti vrcholu stojí vojenské opevnění, které mělo za druhé světové války sloužit jako dělostřelecká pozorovatelna pro dělostřeleckou tvrz Hanička. V okolí se skrývá i několik dalších drobných pevnůstek z let 1936 – 38.
Rezervací prochází naučná stezka Jiráskova cesta. Komáří vrch je přístupný z Mezivrší po červené turistické značce.

Čerpáno: http://www.orlickehory.net

Galerie