Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

Luisino Údolí

Datum zveřejnění: 4. 2. 2016

Horská víska (876 m) pod Velkou Deštnou. Připomíná se roku 1828 jako dřevorubecká osada, patřící původně k obci Jedlová. Dnes chalupy slouží pro rekreaci a je zde hájovna. Za svůj název vděčí tehdejšímu vlastníku solnického panství Antonínu Slivkovi, rytíři ze Slivic, který osadu pojmenoval po své matce. V údolí říčky Zdobnice směrem na Zdobnici se nacházely další osady – Anenská Huť a Kamenec (Rassdorf). Dostálův průvodce Orlickými horami z roku 1939 o Luisině Údolí a okolí hovoří takto: „Luisino Údolí (37N), malá osada, roztroušená podle nové silnice, nová restaurace, stará hospoda. Z Luisina údolí vede červená překrásným údolím horské bystřiny k Mapapile a k několika chalupám Anenské Huti. Starý mlýn je přeměněn v hostinec, dále se dostáváme do Rassdorfu (106 N, Kamenec), vsi s kapličkou, vklíněné do horského hřebene. Mlýn Haka je hostincem. Dnes už byste Anenskou Huť hledali marně, do dnešních dnů se z ní nezachoval ani jeden dům. V lese utopeném Kamenci zůstalo z původních pětadvaceti chalup do dnešních dnů jen 6 stavení využívaných převážně pro dětský tábor. Na turistické mapě z počátku 60. let jsou ale Anenská Huť i Kamenec ještě zakresleny.

Galerie