Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

Nové Město nad Metují

Datum zveřejnění: 20. 5. 2016

Náměstí se rozkládá v nadmořské výšce 324 m, pata zámku 310 m, nádraží 310 m, Sepský most 296 m, v místech, kde Metuje opouští Krčín 285 m a u Přibyslavi 350 m. Zámecká věž je 54 metrů vysoká, kostelní 40 metrů a klášterní 46 metrů. Náměstí je 143 metrů dlouhé a 68 metrů široké.

Náměstí bylo vydlážděno roku 1934. V letech 1951 až 1954 probíhala obnova štítů a modernizace severního bloku domů s úpravami bytů.
V roce 1973 byla plocha parkoviště na náměstí pokryta dlažbou, odolávající kyselinám. Plocha obou takto vzniklých trojúhelníků po obou stranách silnice má 1864 m2. Ostatní plocha náměstí je vydlážděná. Tehdy byl zlepšen i vzhled podsíní zavedením osvětlení a příležitostného osvětlení fasád, soch a zámku.
Současná podoba náměstí je výsledkem rekonstkrukce ukončené v roce 2011 v rámci projektu, který nesl název „Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma“. Autorem návrhu řešení plochy náměstí byl ak. arch Zdeněk Tomek. Došlo k předláždění místní komunikace, podél podloubí byla vytvořena vyvýšená pochozí plocha pro chodce. Součástí rekonstrukce Husova náměstí bylo i vybudování nového veřejného osvětlení na náměstí. V průběhu rekonstrukce došlo vedle řady archeologických nálezů i k odkrytí studny ze 16. století, která nyní tvoří výrazný prvek náměstí.

Galerie