Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

  • Horská víska (876 m) pod Velkou Deštnou. Připomíná se roku 1828 jako dřevorubecká osada, patřící původně k obci Jedlová. Dnes chalupy slouží pro rekreaci a je zde hájovna. Za svůj název vděčí tehdejšímu vlastníku solnického panství Antonínu Slivkovi, rytíři ze Slivic, který osadu pojmenoval po své matce. V údolí říčky Zdobnice směrem na Zdobnici se nacházely další osady – Anenská Huť a Kamenec (Rassdorf). Dostálův průvodce Orlickými horami z roku 1939 o Luisině Údolí a okolí hovoří takto: „Luisino Údolí (37N),... více

    Více
  • Bukačka je nejvýznamějším zvláště chráněným územím v Orlických horách. Bukačka se svou rozlohou 50,72 ha leží v hřebenové partii Orlických hor. Geologický podklad Bukačky tvoří svrové ruly a svory. Převážně kyselá hnědá půda, místy rašelinná půda je většinou hlinitopiščitá, s kameny až balvany, místy dosti vlhká s vrstvou humusu. Předmětem ochrany je pozůstatek zakrslého smrkovo-bukového pralesa s příměsí klenu, jeřábu a javoru. Vzhledem k výšce nad 1000 m n. m. tu můžeme vidět nízké, různě pokroucené bizární tvary stromů. Slabá... více

    Více
  • Komáří vrch – přírodní rezervace ve výšce 992 m v hřebenové části Orl. hor. Je budována migmatity a ortorulami. Spolu s okolním porostem je chráněným územím od roku 1973 o rozloze 16,38 ha. Jádro rezervace tvoří zakrslá horská bučina se smrkem, jeřábem, jedlí a subalpínská smrčina. Na Jiráskově horské cestě je to jedno z mála míst s původním bukovým porostem. V dosti chudém bylinném patře nalezneme především druhy acidofilních horských bučin. Rostou zde např. borůvka černá, metlička křivolaká, bika chlupatá, věsenka... více

    Více

Tipy na další výlety